یکشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۵۴ ۱۷
طبقه بندی: جاری
سطح برگزاری: سراسری
چچ
مسابقه طراحی و ساخت منظومه IoT ماهواره مکعبی

مسابقه طراحی و ساخت منظومه IoT ماهواره مکعبی

رویداد ”شتابدهی فناوری‌های فضایی“ با هدف توسعه زیرسیستم‌های ماهواره‌های مکعبی و فناوری‌های سیستمی آن با کاربرد منظومه‌ ماهواره‌ای با ماموریت اینترنت اشیاء به زودی برگزار خواهد شد. این برنامه تسهیل‌گر توسعه ساخت ماهواره توسط بخش خصوصی در کشور بوده و رسوب دانش حاصل شده میتواند باعث سرعت بخشیدن به توسعه طرحهای راهبردی کشور شود. طرح شتابدهی فناوریهای فضایی در قالب ارزیابی و انتخاب برترین طرحها برنامهریزی شده است که در آن، اهدافی نظیر تسهیل روند ساخت ماهواره مکعبی و تشویق تیمهای راغب برای ساخت ماهواره نیز دنبال میشود. اهدافی که در این طرح شتابدهی دنبال خواهد شد به شرح زیر است:

 • شناسایی، ساماندهی و حمایت از شرکت‌ها، کسب وکارهای نوپا و گروههای علاقهمند در حوزه فناوریهای فضایی
 • سوق دادن گروههای تخصصی به سمت تشکیل شرکتهای دانشبنیان در حوزه توسعه زیرسیستمهای فضایی با نگرش بهرهمندی از سرریزفناوری در سایر صنایع
 • سوق دادن گروههای سیستمی به سمت تشکیل شرکتهای دانشبنیان در حوزه توسعه سامانههای ماهواره‌ای بر اساس ارائه خدمات کاربردی و ارزان
 • سوق دادن شرکت‌ها به سمت تشکیل کنسرسیوم و ایجاد قطبهای فناوری قویتر
 • توسعه برخی از زیرسیستمهای ماهواره و تلاش در راستای فعال نمودن بخش خصوصی در زنجیره تامین سامانههای ماهواره‌ای موجود در برنامه راهبردی سازمان
 • توسعه پلتفرمهای استاندارد ماهوارههای مکعبی برای تولید پر تعداد جهت کاربرد منظومهای

از این رو، سازمان فضایی ایران به‌عنوان متولی اصلی این رویداد قصد دارد با حمایت سایر نهادهای علاقه‌مند، این رویداد را در یکی از دانشگاه‌های معتبر برگزار کند. خروجی این طرح حداقل 3 تا 5 ماهواره مکعبی خواهد بود. شایان ذکر است، پژوهشگاه فضایی ایران، معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری شکوفایی) نیز از حامیان و همراهان این پروژه هستند.

فازهای اجرایی این رویداد نیز به شرح زیر است:

فاز اول: جذب ایده

 • جذب ایده و داوری اولیه برای انتخاب طرح‌ها

فاز دوم: مشاوره و راهبری

 • ارائه تسهیلات در قالب فضای کار، آموزش و مشاوره
 • ارائه آموزش‌های لازم برای طراحی ماهواره و زیرسیستم‌های آن
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای در مراحل طراحی، انتخاب المان و ساخت ماهواره و زیرسیستم‌های آن

فاز سوم: ساخت و تست

 • تهیه و ارائه نرم‌افزارهای مورد استفاده در طراحی ماهواره مکعبی و المان‌های آن
 • تامین مواد اولیه، تجهیزات و هزینه‌های ساخت قطعات موردنیاز برای ساخت و توسعه ماهواره مکعبی
 • فراهم‌سازی زیر ساخت تجمیع، یکپارچه‌سازی، تست و ایستگاه زمینی

فاز چهارم: تحویل‌گیری

 • تحویل‌گیری حداقل یک نمونه از هر زیرسیستم و 3 تا 5 ماهواره کیوبست
 • فراهم‌کردن بستر برای انجام پرتاب


ورود به درگاه مسابقه


تاریخ شروع: شنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ پایان: پنجشنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۱
نام محل برگزاری: به زودی معرفی خواهد شد ...
آدرس محل برگزاری: به زودی معرفی خواهد شد ...