یکشنبه, ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ ۱۳:۲۴ ۵۴۶
چچ
دستورالعمل و فلوچارت صلاحیت‌سنجی محصولات فضایی

دستورالعمل و فلوچارت صلاحیت‌سنجی محصولات فضایی

درخواست‌های صلاحیت‌سنجی محصولات و تجهیزات فضایی جهت دریافت تسهیلات از نهادهای حمایت‌کننده ...

با توجه به اینکه سازمان فضایی ایران به عنوان متولی صنعت فضایی در کشور می‌باشد، لذا از نهادهای مختلف سازنده تجهیزات فضایی درخواست‌های صلاحیت‌سنجی محصول جهت دریافت تسهیلات از نهادهای حمایت‌کننده به این سازمان ارائه می‌شود. در نتیجه تعیین دستورالعمل مشخص جهت صلاحیت‌سنجی محصولات فضایی امری ضروری می باشد. لذا در ادامه دستورالعملی جهت صلاحیت‌سنجی محصولات فضایی تدوین شده است که در پایان آن صلاحیت و یا عدم صلاحیت محصول جهت دریافت تسهیلات حمایتی به سازنده اعلام خواهد شد.
لازم به ذکر است که منظور از صلاحیت‌سنجی محصول در این دستورالعمل، تأیید محصول و یا ارائه گواهینامه به سازنده آن محصول نمی‌‌باشد و صرفا صحت‌سنجی مشخصات فنی محصول بررسی می‌گردد.

دستورالعمل و فلوچارت صلاحیت‌سنجی محصولات فضایی


1) مطابق فرآیند ارائه شده در شکل1، ابتدا درخواست صلاحیت‌سنجی محصول فضایی از سمت سازنده آن به سازمان ارسال می‌گردد.

2) در این مرحله، مدارک ارسال شده توسط سازمان مورد ارزیابی اولیه قرار می‌گیرد. منظور از ارزیابی اولیه، بررسی موارد زیر است:
• بررسی کاربردی بودن محصول جهت استفاده در بخش فضایی (محصول ارائه شده توسط سازنده با لیست اقلام از پیش تهیه شده مورد استفاده در بخش فضایی مقایسه می‌شود تا مشخص گردد که این محصول با حوزه کار صنعت فضایی مطابقت داشته باشد )
• همچنین بررسی مشخصات فنی محصول می‌باشد تا مشخص گردد که محصول ارائه شده شرایط بررسی صلاحیت‌سنجی را داشته باشد.
• بررسی کامل بودن مدارک ارسال شده مطابق با نوع محصول
3) در صورت تأیید ارزیابی اولیه، مدارک سازنده محصول به مرجع یا مراجع مورد تأیید سازمان (مانند پژوهشگاه فضایی، صاایران و ... ) جهت ارزیابی فنی ارسال می‌گردد.
در صورتی که مدارک سازنده بند 2 را به صورت کامل پوشش دهد و همچنین مدارک بخش 6-2-2 تکمیل و مورد تأیید سازمان قرار گیرد، نیازی به ارجاع به مراجع جهت صحت‌سنجی مشخصات محصول نبوده و صلاحیت‌سنجی محصول به اطلاع سازنده محصول خواهد.
در صورت عدم تأیید ارزیابی اولیه (از نظر مشخصات فنی ارائه شده محصول)، عدم حمایت از محصول به اطلاع مجری رسانده می‌شود.
4) پس از ارسال مدارک سازنده به مرجع یا مراجع مورد تأیید سازمان (بسته به امکانات مورد نیاز جهت صلاحیت‌سنجی آن محصول مشخص)، آن مرجع موارد زیر را بررسی خواهد نمود:
o بررسی مشخصات فنی محصول و تعیین نحوه صحه‌گذاری مشخصات (آزمون‌ها و ... مورد نیاز)
o بررسی مدارک سازنده و تأیید یا عدم تأیید روش‌های صحه‌گذاری مشخصات فنی توسط سازنده
o انجام موارد صحه گذاری نشده مورد نیاز
5) پس از انجام مراحل قبل، مرجع یا مراجع مورد نظر، نظر مکتوب خود در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت محصول را به همراه مدارک مورد نیاز سازمان (مواردی که در بخش 6-2-2 ارائه می‌شود) به این سازمان ارسال می‌‌نماید.
6) سازمان پس از بررسی این موارد (نتایج ارائه شده توسط مرجع مورد تأیید)، انطباق آن نتایج با مشخصات فنی محصول را بررسی نموده و در صورت تأیید و یا عدم‌تأیید آن، صلاحیت یا عدم صلاحیت محصول را به اطلاع سازنده محصول می‌رساند.
7) خاتمه فرآیند

نمودار جریانی دستورالعمل تأیید محصول فضایی
پرسشنامه شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی صدور تاییدیه آزمون محصولات تولیدی


فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: