سه شنبه, ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۴:۰۳ ۳۵۲
چچ
دستورالعمل و شیوه‌نامه اجرایی طرح اعطای گرنت رشد

دستورالعمل و شیوه‌نامه اجرایی طرح اعطای گرنت رشد

حمایت پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات از پروژه‌های توسعه محصول شرکت‌های فناور تحت حمایت مراکز عضو شبکه ...

با عنایت به سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص توسعه شبکه اقتصاد دیجیتال (تاد) به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز توجه به نقش شبکه در توسعه کارآفرینی دانایی محور، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات از پروژه‌های توسعه محصول شرکت‌های فناور تحت حمایت مراکز عضو شبکه حمایت می‌کند. دستورالعمل حاضر به منظور افزایش نظم و هماهنگی در انجام این برنامه در شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال تدوین شده است.

در هماهنگی به عمل آمده این فرآیند با مشارکت سازمان فضایی ایران برای کسب‌وکارهای فضاپایه صورت می‌گیرد.


آدرس کوتاه شده: