چهارشنبه, ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۳۶ ۳۲۱
چچ
آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های ممیزی

آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های ممیزی

شناسایی آزمایشگاه‌ها و شرکت‌هایی ممیزی...

سازمان فضایی ایران قصد دارد طی فراخوانی آزمایشگاه‌ها و شرکت‌هایی ممیزی را شناسایی کرده و به کسب‌وکارهای فضاپایه فعال که درصدد اخذ استانداردهای مرتبط و آزمون‌های تحویل‌گیری بر مبنای ECSS شامل آزمون‌های ارتعاشی و خلا حرارتی می‌باشند، معرفی نماید.


تشریح محتوایی استانداردهای فضایی


استانداردهای بین‌المللی سیستمی و سازمانی مرتبط با حوزه فضایی

 • استاندارد ISO AS 9100
 • استاندارد ISO AS 9120
 • استاندارد ISO 45001 (Occupational Health and Safety)
 • استاندارد ISO 21500
 • استاندارد ISO 14001
 • استاندارد ISO 10015
 • استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها ISO 17025

استانداردهای منطقه‌ای و ملی محصول محور برای سیستم‌های فضایی

 • استاندارد تاییدیه آزمون صحت کارکرد محصول در سطح المان و تجهیزات
 • استاندارد تاییدیه آزمون‌های صحت عملکرد المان‌ها و تجهیزات در شرایط محیطی سطح کیفی
 • استاندارد تاییدیه آزمون صحت عملکرد المان و تجهیزات در شرایط محیطی پذیرش
 • استاندارد تاییدیه آزمون‌های صحت سازگاری الکترومغناطیسی المان و تجهیزات

استانداردهای خدمات فضایی

 • استانداردهای مربوط به تضمین کیفیت تأمین داده‌های مکانی ISIRI 15744
 • استانداردهای مربوط به اطلاعات مکانی- کدگذاری ISIRI 15743


آدرس کوتاه شده: