سه شنبه, ۰۲ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۵۶ ۱۳۴
طبقه بندی: مطالب خواندنی
چچ
کسب و کار فضاپایه

کسب و کار فضاپایه

کسب و کار فضاپایه به کسب و کارهایی گفته می‌شود که آن فعالیت منتج به ارائه «محصولی» شود که در سامانه‌های فضایی مورد استفاده قرار گیرد و یا منتج به ارائه «خدمتی» شود که با استفاده از فناوری فضایی و بستر سامانه‌های موجود انجام شود...

کسب و کار فضاپایه به کسب و کارهایی گفته می‌شود که آن فعالیت منتج به ارائه «محصولی» شود که در سامانه‌های فضایی مورد استفاده قرار گیرد و یا منتج به ارایٔه «خدمتی» شود که با استفاده از فناوری فضایی و بستر سامانه‌های موجود انجام شود. برای توسعه کسب و کارهای فضاپایه بایستی کلیه بازیگران و ذینفعان این حوزه اعم از بالادست و پایین‌دست، قانون‌گذاران، نهادهای حاکمیتی و نظارتی، صندوق‌های حمایتی، مجریان و دانشگاهیان و ... با همدلی و همراهی در توسعه این عرصه مشارکت نمایند. ‌از آنجا که صنعت فضایی به عنوان یک صنعت پیشرو شناخته می‌شود، رشد و شکوفایی در این عرصه، باعث رونق سایر عرصه‌های فناوری نیز خواهد شد. کسب‌وکارهای فضاپایه بنا بر نوع محصولات ارائه شده، خدمات محور یا فناوری محور می‌باشد. از جمله کسب‌وکارهای فضاپایه خدمات محور می‌توان به استارت‌آپ سمیتیو (هواشناسی) و کشتیار (کشاورزی) اشاره نمود. همچنین استارت‌آپ‌های پلنت و وان‌وب از جمله کسب‌وکارهای فضاپایه فناوری‌محور می‌باشند.

آدرس کوتاه شده: