۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۳:۵۸ ۷۱
طبقه بندی: اخبار
چچ
مجموعه رویدادهای ایده تا جذب سرمایه با عنوان (SaTEx (Satellite-based Talents Exploration

مجموعه رویدادهای ایده تا جذب سرمایه با عنوان (SaTEx (Satellite-based Talents Exploration

مجموعه رویدادهای ایده تا جذب سرمایه با عنوان (SaTEx (Satellite-based Talents Exploration

مجموعه رویدادهای "ایده تا جذب سرمایه" با عنوان (SaTEx (Satellite-based Talents Exploration با هدف معرفی فعالیت‌های حوزه فضایی و زیست‌بوم کسب و کاری آن و همچنین شناسایی و توانمندسازی ایده‌پردازان این حوزه در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی و همچنین مشاوره و راهبری طرح‌ها تا مرحله ارائه به سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه برگزار می‌شود. این رویداد شامل چهار بخش می شود .

آدرس کوتاه شده: