۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۵:۱۷ ۶۲
طبقه بندی: اخبار
چچ
دوره توانمندسازی

دوره توانمندسازی

مخاطبین اصلی دو رویداد اول، دانشجویان، نوآوران و صاحبان هستند که پس از آن می‌توانند طرح‌های خود را در سایت رویداد بارگذاری نمایند. پس از ارزیابی اولیه طرح‌ها و اعلام بازخورد، صاحبان ایده می‌توانند با شرکت در دوره توانمندسازی نسبت به بهبود و ارتقای طرح‌های خود به‌منظور ارائه به سرمایه‌گذار و جذب سرمایه اقدام نمایند و همزمان از مشاوره متخصصان این حوزه بهره‌مند شوند.

مخاطبین اصلی دو رویداد اول، دانشجویان، نوآوران و صاحبان هستند که پس از آن می‌توانند طرح‌های خود را در سایت رویداد بارگذاری نمایند. پس از ارزیابی اولیه طرح‌ها و اعلام بازخورد، صاحبان ایده می‌توانند با شرکت در دوره توانمندسازی نسبت به بهبود و ارتقای طرح‌های خود به‌منظور ارائه به سرمایه‌گذار و جذب سرمایه اقدام نمایند و همزمان از مشاوره متخصصان این حوزه بهره‌مند شوند. در نهایت این دوره توانمندسازی با ارائه طرح‌ها به داوران جهت ارزیابی شرایط جذب سرمایه به پایان می‌رسد. همچنین شرکت‌ها و فعالان حوزه فضایی نیز می‌توانند طرح‌ها و ایده‌های خود را به منظور ایجاد یا توسعه کسب و کار مربوطه، جهت جذب سرمایه در این دوره ارائه نمایند و در کنار سایر نوآوران، طرح‌های خود را جهت ارائه به سرمایه‌گذاران آماده نمایند.

آدرس کوتاه شده: