۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۵:۱۷ ۶۵
طبقه بندی: اخبار
چچ
رویداد سوم: ارائه به سرمایه‌گذار

رویداد سوم: ارائه به سرمایه‌گذار

پس از گذراندن دوره توانمندسازی و راهبری، طرح‌ها در رویداد نهایی با عنوان ”ارائه به سرمایه‌گذار“ در حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و پیگیری‌های لازم جهت عقد قراردادهای مربوطه انجام خواهد شد.

پس از گذراندن دوره توانمندسازی و راهبری، طرح‌ها در رویداد نهایی با عنوان ”ارائه به سرمایه‌گذار“ در حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و پیگیری‌های لازم جهت عقد قراردادهای مربوطه انجام خواهد شد.

آدرس کوتاه شده: