۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱۵:۵۳ ۴۷
طبقه بندی: اخبار
چچ
قالب ثبت ایده

قالب ثبت ایده

از صاحبان ایده تقاضا می‌شود ایده‌های خود را در قالب زیر برای دبیرخانه ستکس ارسال نمایند.

از صاحبان ایده تقاضا می‌شود ایده‌های خود را در قالب زیر برای دبیرخانه ستکس ارسال نمایند.


فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: