۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۱:۲۰ ۱۰۸
طبقه بندی: اخبار
چچ
فرم ثبت توانمندی‌ها

فرم ثبت توانمندی‌ها

ثبت‌نام از علاقه‌مندان و توانمندان صنعتی و دانشگاهی مرتبط با حوزه پرتاب و پرتابگر ...

علاقه‌مندان و توانمندان صنعتی و دانشگاهی مرتبط با حوزه پرتاب و پرتابگر که دارای تجربه‌های مشابه در این زمینه هستند و یا تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه دارند، می‌توانند با تکمیل فرم زیر نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. همزمان با شروع این رویداد، این گروه از توانمندان، شناسایی و دسته‌بندی شده و پس از شرکت حضوری در دوره فشرده طراحی پرتابگر، نسبت به انجام نشست‌های تخصصی جهت معرفی به یکدیگر، تیم‌سازی آن‌ها و شناسایی چالش‌ها اقدام می‌شود. در نهایت پس از ارزیابی، رتبه‌بندی و شناخت این بازیگران از سطح توانمندی خود، نسبت به شرایط واگذاری توسعه پرتابگر به بخش خصوصی (در سطح سامانه یا زیرسامانه) ارزیابی انجام می‌شود و نتیجه آن برای نحوه برگزاری مناقصه واگذاری پرتابگر به بخش خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.آدرس کوتاه شده: