دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰ ۶۱
طبقه بندی: معرفی کسب و کارها
چچ
Curio و افزایش آگاهی از درختان شهری

Curio و افزایش آگاهی از درختان شهری

افزایش آگاهی از درختان شهری به عنوان منبعی که باید مدیریت و نگهداری شوند، باعث شده تا تلاش‌های بیشتری برای نظارت بر آنها صورت گیرد...

پروژه: Curio
شرکت: Curio
بنیان‌گذاران: Stephanie Robinson
سال تشکیل: 2016
کارمندان: 5
مکان: سوئد
حوزه فعالیت: محیط زیست
زیرحوزه: پایش جنگل
سایت: www.curio.xyz


افزایش آگاهی از درختان شهری به عنوان منبعی که باید مدیریت و نگهداری شوند، باعث شده تا تلاش‌های بیشتری برای نظارت بر آنها صورت گیرد. Curio خدماتی را برای جمع‌آوری داده‌های جنگل‌داری شهری از طریق ادغام تصاویر ماهواره‌ای ارائه می‌دهد. خدمات این پروژه، یک پلتفرم برای ایجاد و بهبود مستمر مجموعه داده‌ها و همچنین مشارکت عمومی شهروندان را فراهم می‌کند.
با در نظر گرفتن تصاویر ماهواره‌ای از مناطق مختلف شهری و مدل‌های شناسایی سیستم، ویژگی‌های درختان مشخص می‌شود. با هدایت کاربران به مناطقی که داده‌ها نامطمئن می‌باشند، با ارسال و ثبت داده‌های تازه و جدید، الگوهای شناسایی تصویر بهبود می‌یابد و سیستم قادر است تا با دقت بیشتری الگوریتم شناسایی اجسام را اجرا کند.


آدرس کوتاه شده: