چهارشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۱۳ ۲۸۱
طبقه بندی: جمع بندی و پرسش و پاسخ
چچ
جمع‌بندی و پرسش و پاسخ نخستین نشست از سلسله جلسات معرفی توانمندی‌ها

جمع‌بندی و پرسش و پاسخ نخستین نشست از سلسله جلسات معرفی توانمندی‌ها

پرسش و پاسخ میان کسب‌وکارها و جناب آقای دکتر...

در این ویدئو، جناب آقای دکتر جلیلی این نکته را متذکر گردیده و از جناب آقای دکتر خرد درخواست نمودند که از توانمندی‌های کسب‌وکارها در حوزه‌ی سامانه مذکور در بخش قبل و همچنین تهیه بانک داده استفاده نمایند؛ و اینکه چطور می‌شود این کسب‌وکارها را در بخش‌های مختلف درگیر کرد.
در ادامه جناب آقای دکتر خرد، به این نکته اشاره فرمودند که بهتر است فعالیت‌ها در سه کارگروه دسته‌بندی گردد: بخش کاداستر و نقشه‌های کشاورزی، بخش سنجش از دور (RS) و بخش اینترنت اشیا (IoT).
پایان جلسه نیز به پرسش و پاسخ میان کسب‌وکارها و جناب آقای دکتر خرد اختصاص یافت.

برای تماشای ویدئو کامل این بخش، به نمایه توسعه کسب‌وکارهای فضاپایه در سایت آپارات مراجعه نمایید.آدرس کوتاه شده: