شنبه, ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۰:۴۲ ۷۹
طبقه بندی: معرفی کسب و کارها
چچ
"سادک" و تعیین سطح زیر کشت و عملکرد محصولات کشاورزی

"سادک" و تعیین سطح زیر کشت و عملکرد محصولات کشاورزی

سادک مخفف سنجش از دور کاربردی است که در راستای عمل به مسیٔولیت اجتماعی خود در ابتدای سال 1398 برای یاریگری در سیل بواسطه هماهنگی یک جمع پژوهشی و دانشگاهی تشکیل شد...

شرکت: ‎سادک
بنیان‌گذار: بهروز ارسطو
مکان و سال تشکیل: سمنان - 1398
سال دانش‌بنیانی: -
کارمندان: 3
مدل تجاری: -
حوزه فعالیت: کشاورزی
زیرحوزه: آشکارسازی تغییرات و تعیین سطح زیر کشت
سایت: -


سادک مخفف سنجش از دور کاربردی است که در راستای عمل به مسیٔولیت اجتماعی خود در ابتدای سال 1398 برای یاریگری در سیل بواسطه هماهنگی یک جمع پژوهشی و دانشگاهی تشکیل شد. سادک طی دو سال گذشته به ارایٔه خدمات سنجش از دور با رویکرد مدیریت خطر پذیری پرداخت. اخیرا فعالیت‌های این کسب وکار بر ارایٔه خدمات منتورینگ متمرکز بوده و در افق کوتاه مدت در نظر دارد پلتفرمی برای کار سپاری خدمات مکانی فضایی تبدیل شود.
مهم ترین خدماتی که سادک ارایٔه می‌دهد تعیین سطح زیر کشت و عملکرد محصولات کشاورزی، تعیین خسارات وارده به مزارع، مخاطرات جوی موثر بر حوزه کشاورزی و منابع طبیعی و آشکارسازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی است.


آدرس کوتاه شده: