یکشنبه, ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۲۰ ۱۱۲
طبقه بندی: وبینار آشنایی با الزامات تائیدیه آزمون محصولات فضایی
چچ
آشنایی با الزامات تائیدیه آزمون محصولات فضایی - آقای دکتر جلیلی

آشنایی با الزامات تائیدیه آزمون محصولات فضایی - آقای دکتر جلیلی

برنامه‌های کسب‌وکارهای فضاپایه سازمان فضایی ایران در حوزه استاندارد...

ایشان به معرفی برنامه‌های کسب‌وکارهای فضاپایه سازمان فضایی ایران در حوزه استاندارد پرداختند. ایشان هدف این دست از نشست‌ها را بالفعل نمودن حمایت‌های مالی به شرکت‌های دانش بنیان فضایی است که از طرف صندوق ارائه می‌شود، عنوان کردند. به گفته ایشان، تاکنون حدود 4 عنوان استاندارد در حوزه محصولی به صندوق پیشنهاد داده شد و حسب عنایت ویژه‌ای که نسبت به صنعت فضایی وجود داشت این 4 فقره استاندارد مورد موافقت قرار گرفت.آدرس کوتاه شده: