دوشنبه, ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۰۰ ۹۷
طبقه بندی: وبینار آشنایی با الزامات تائیدیه آزمون محصولات فضایی
چچ
آشنایی با الزامات تائیدیه آزمون محصولات فضایی - مهندس اعوانی

آشنایی با الزامات تائیدیه آزمون محصولات فضایی - مهندس اعوانی

محور اصلی این نشست سخنرانی جناب آقای مهندس اعوانی بود، ایشان کارشناس سازمان فضایی در بخش‌های تخصصی تضمین محصول، مهندسی سیستم سامانه‌های فضایی و کارشناس استاندارد هستند...

محور اصلی این نشست سخنرانی جناب آقای مهندس اعوانی بود، ایشان کارشناس سازمان فضایی در بخش‌های تخصصی تضمین محصول، مهندسی سیستم سامانه‌های فضایی و کارشناس استاندارد هستند. ایشان به مدت سه سال دبیر تدوین استانداردهای ملی فضایی و دبیر کمیته متناظر ISO TC20 SC 13 بودند که خروجی کار ایشان تدوین 4 فقره استاندارد ملی فضایی در حوزه تضمین محصول با احراز کد استاندارد ملی و تهیه پیش‌نویس نهایی سه فقره استاندارد دیگر در حوزه تضمین محصول فضایی و تصحیح چندین سند بین‌المللی در کمیته متناظر ISO TC20 SC 13 است.آدرس کوتاه شده: