سه شنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۳۹ ۱۰۲
طبقه بندی: نشست‌ها و وبینارها
چچ
آشنایی با الزامات تائیدیه آزمون محصولات فضایی - مهندس امینی

آشنایی با الزامات تائیدیه آزمون محصولات فضایی - مهندس امینی

مهندس امینی به معرفی دامنه کاربرد (Scope) تفصیلی امکانات و تجهیزات آزمون در مرکز AIT پژوهشگاه فضایی ایران پرداختند...

ایشان به معرفی دامنه کاربرد (Scope) تفصیلی امکانات و تجهیزات آزمون در مرکز AIT پژوهشگاه فضایی ایران پرداختند. این مرکز به عنوان یکی از کامل‌ترین مراکز آزمون فضایی کشور اخیراً موفق به دریافت گواهینامه ISO 17025 گردید و در حال حاضر به عنوان یکی از مراکز آزمایشگاهی مرجع در حوزه فضایی شناخته می‌شود. همچنین ایشان امکانات و تجهیزات پژوهشکده‌های اقماری پژوهشگاه فضایی ایران اعم از آزمایشگاه‌های مستقر در مراکز استان‌های آ.ب شرقی (تبریز)، فارس (شیراز)، اصفهان (اصفهان)، بعلاوه آزمایشگاه‌های مستقر در پژوهشکده سامانه‌های ماهواره و پژوهشکده حمل و نقل فضایی در مرکز استان تهران، پرداختند.



آدرس کوتاه شده: