شنبه, ۰۸ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۵۶ ۲۷۲
طبقه بندی: معرفی محور‌های کلی جلسه
چچ
دومین نشست از سلسله جلسات معرفی توانمندی‌ها در حوزه کشاورزی - معرفی محورهای کلی جلسه توسط آقای دکتر جلیلی

دومین نشست از سلسله جلسات معرفی توانمندی‌ها در حوزه کشاورزی - معرفی محورهای کلی جلسه توسط آقای دکتر جلیلی

معرفی محورهای کلی و اصلی جلسه در دو حوزه آشنایی مدیران سازمان‌ها با کسب‌وکارها...

در این ویدئو، جناب آقای دکتر جلیلی ضمن تشکر و قدردانی از معرفی کسب‌وکارها، به معرفی مجدد محورهای اصلی جلسه در دو حوزه آشنایی مدیران سازمان‌ها با کسب‌وکارها و دسترسی کسب‌وکارها به مدیران سازمان‌ها جهت ارائه توانمندی‌ها پرداختند.


آدرس کوتاه شده: