۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۳:۱۰ ۲۷۷
طبقه بندی: اخبار
چچ
معرفی رویداد

معرفی رویداد

رویداد ایده محور فناوری‌های فضاپایه در حوزه دریا با هدف شناسایی ایده‌ها و نیازمندی‌های فضاپایه دریایی از یک سو در صدد رفع چالش‌های صنایع حوزه مربوطه بوده و از سویی دیگر با ایجاد شرایط مطلوب برای فناوران و ایده‌پردازان، فرصتی مناسب برای ارائه طرح‌ها و ایده‌ها و نیز تجاری‌سازی آن‌ها به دست می‌دهد.

رویداد ایده محور فناوری‌های فضاپایه در حوزه دریا با هدف شناسایی ایده‌ها و نیازمندی‌های فضاپایه دریایی از یک سو در صدد رفع چالش‌های صنایع حوزه مربوطه بوده و از سویی دیگر با ایجاد شرایط مطلوب برای فناوران و ایده‌پردازان، فرصتی مناسب برای ارائه طرح‌ها و ایده‌ها و نیز تجاری‌سازی آن‌ها فراهم می‌آورد. این رویداد شامل 4 محور :

  • پایش و سنجش از دور
  • ارتباطات و مخابرات
  • تعیین موقعیت و ناوبری
  • سرریز فناوری

می باشد و در 4 مرحله کلی برگزار می گردد.

1- برگزاری نشست

در روز برگزاری نشست، ضمن ارائه فناوری‌های نوین فضاپایه دریایی به نمایندگان سازمان های مرتبط که در محل برگزاری حضور پیدا کرده‌اند، نمایندگان نیز به بیان چالش‌های سازمان خود می‌پردازند که تصاویر آن به صورت آنلاین بر بستری مجازی برای فناوران قابل مشاهده خواهد بود.

2- دریافت نیازمندی‌های سازمان‌های متقاضی فناوری و به اشتراک‌گذاری آن‌ها

3- دریافت ایده‌ها و طرح‌های فناوران (با هدف رفع نیاز و سرمایه‌گذاری)

4- داوری و ارزیابی طرح‌های ارائه شده و به هم رسانی طرف‌های عرضه و تقاضای فناوری

آدرس کوتاه شده: