۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۵:۱۶ ۲۸۹
طبقه بندی: اخبار
چچ
نشست تقاضا محور با حضور مدیران و نمایندگان سازمان‌ها

نشست تقاضا محور با حضور مدیران و نمایندگان سازمان‌ها

نشست تقاضا محور فناوری‌های فضاپایه در حوزه دریا با حضور مدیران و نمایندگان سازمان‌ها در تاریخ 29 تیرماه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی، سالن شیخ بهایی برگزار خواهد شد

رویداد ایده محور فناوری‌های فضاپایه در حوزه دریا با هدف شناسایی ایده‌ها و نیازمندی‌های فضاپایه دریایی از یک سو در صدد رفع چالش‌های صنایع حوزه مربوطه بوده و از سویی دیگر با ایجاد شرایط مطلوب برای فناوران و ایده‌پردازان، فرصتی مناسب برای ارائه طرح‌ها و ایده‌ها و نیز تجاری‌سازی آن‌ها فراهم می‌آورد. در همین راستا، نشست تقاضا محور با حضور مدیران و نمایندگان سازمان‌ها در تاریخ 29 تیرماه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی، سالن شیخ بهایی برگزار خواهد شد.

طی نشست تقاضا محور فناوری‌های فضاپایه در حوزه دریا ضمن ارائه فناوری‌های نوین فضاپایه دریایی به نمایندگان سازمان‌های مرتبط حاضر، نمایندگان سازمان‌ها نیز به بیان چالش‌های خود می‌پردازند.

آدرس کوتاه شده: