معرفی کسب و کارها
 • سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۵۴

  سرویس OWASIS جهت بهبود کیفیت و توزیع آب

  سرویس OWASIS جهت بهبود کیفیت و توزیع آب

  هدف اصلی این سرویس، مطالعه و بررسی امکان‌سنجی خدمات یکپارچه جدید براساس فناوری‌های نوین فضایی و زمینی جهت بهبود نظارت بر میزان دسترسی، کیفیت و توزیع آب می‌باشد...

 • سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۰:۱۷

  سرویس INTOGENER و مدیریت آب

  سرویس INTOGENER و مدیریت آب

  هدف اصلی این سرویس، پایش و پیش‌بینی جریان آب توسط فناوری‌های مبتنی بر ماهواره است...

 • سرویس M3i و نقشه‌برداری نقاط بحرانی و در معرض خطر

  این سرویس خدماتی از جمله نقشه‌برداری نقاط بحرانی و در معرض خطر را ارایٔه می‌دهد...

 • سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۴۲

  NEW COMMONS و افزایش آگاهی در مورد جنگل‌های شهری

  NEW COMMONS و افزایش آگاهی در مورد جنگل‌های شهری

  این سرویس به ارزیابی کاربردهای جمع‌آوری داده‌های بهبود یافته‌ی جنگل‌های شهری از طریق ادغام تصاویر ماهواره‌ای می‌پردازد...

 • سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۳۶

  سرویس Palm Oil Vision

  سرویس Palm Oil Vision

  هدف این سرویس تقویت و پایداری محیط‌زیست و افزایش بهره‌وری تولید در بخش روغن نخل می‌باشد...

 • سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۳۲

  سرویس SATMODO و نظارت بر فرآیند برداشت محصول

  سرویس SATMODO و نظارت بر فرآیند برداشت محصول

  پروژه SATMODO به طور خاص با هدف نظارت بر فرآیند برداشت محصول، در بازار چوب انجام می‌شود...

 • سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۲۵

  سرویس SatLas

  سرویس SatLas

  روشی ساده، سبک و سریع و فراهم نمودن بسته‌ای حمایتی از نوآوران به منظور "آغاز، ادغام و آزمون" مفاهیم، از اهداف این سرویس می‌باشند...

 • سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۲۱

  سرویس CyMonS و بهبود کیفیت آ‌ب‌های سطحی

  سرویس CyMonS و بهبود کیفیت آ‌ب‌های سطحی

  سرویس CyMonS مجموعه اطلاعاتی از چندین پارامتر کیفیت آب را در اختیار سازمان‌های مدیریت آب قرار می‌دهد...

 • سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۱۴

  سرویس IAP و آمادگی هنگام بروز خطرات

  سرویس IAP و آمادگی هنگام بروز خطرات

  سرویس IAP خدمات برنامه‌ریزی جهت آمادگی هنگام بروز خطرات صنعتی از جمله نقشه‌برداری از سایت، پراکندگی جوی، تدارکات و تخلیه را ارائه می‌دهد...

 • سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۰۵

  سرویس Earth Rider

  سرویس Earth Rider

  سرویس Earth Rider برای آموزش، روشن‌سازی و تعامل با کاربران نهایی با موضوعات آگاهی محیطی و فضایی می‌کوشد...