معرفی کسب و کارها
 • چهارشنبه, ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۰۳

  سرویس Flare و ارزیابی خسارات

  سرویس Flare و ارزیابی خسارات

  جنگل‌ها در معرض خطرات مختلفی از جمله باد و آتش قرار دارند. این خطرات فاجعه‌ای در نوع خود هستند. بنابراین نقش شرکت‌های بیمه بسیار تعیین کننده می‌باشد...

 • سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۳:۴۸

  سرویس Bathymetry و اندازه‌گیری عمق آب اقیانوس‌ها

  سرویس Bathymetry و اندازه‌گیری عمق آب اقیانوس‌ها

  سرویس Bathymetry عمق آب اقیانوس‌ها، دریاها و دریاچه‌ها را اندازه‌گیری می‌کند...

 • سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۵۴

  سرویس OWASIS جهت بهبود کیفیت و توزیع آب

  سرویس OWASIS جهت بهبود کیفیت و توزیع آب

  هدف اصلی این سرویس، مطالعه و بررسی امکان‌سنجی خدمات یکپارچه جدید براساس فناوری‌های نوین فضایی و زمینی جهت بهبود نظارت بر میزان دسترسی، کیفیت و توزیع آب می‌باشد...

 • سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۰:۱۷

  سرویس INTOGENER و مدیریت آب

  سرویس INTOGENER و مدیریت آب

  هدف اصلی این سرویس، پایش و پیش‌بینی جریان آب توسط فناوری‌های مبتنی بر ماهواره است...

 • سرویس M3i و نقشه‌برداری نقاط بحرانی و در معرض خطر

  این سرویس خدماتی از جمله نقشه‌برداری نقاط بحرانی و در معرض خطر را ارایٔه می‌دهد...

 • سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۴۲

  NEW COMMONS و افزایش آگاهی در مورد جنگل‌های شهری

  NEW COMMONS و افزایش آگاهی در مورد جنگل‌های شهری

  این سرویس به ارزیابی کاربردهای جمع‌آوری داده‌های بهبود یافته‌ی جنگل‌های شهری از طریق ادغام تصاویر ماهواره‌ای می‌پردازد...

 • سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۳۶

  سرویس Palm Oil Vision

  سرویس Palm Oil Vision

  هدف این سرویس تقویت و پایداری محیط‌زیست و افزایش بهره‌وری تولید در بخش روغن نخل می‌باشد...

 • سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۳۲

  سرویس SATMODO و نظارت بر فرآیند برداشت محصول

  سرویس SATMODO و نظارت بر فرآیند برداشت محصول

  پروژه SATMODO به طور خاص با هدف نظارت بر فرآیند برداشت محصول، در بازار چوب انجام می‌شود...

 • سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۲۵

  سرویس SatLas

  سرویس SatLas

  روشی ساده، سبک و سریع و فراهم نمودن بسته‌ای حمایتی از نوآوران به منظور "آغاز، ادغام و آزمون" مفاهیم، از اهداف این سرویس می‌باشند...

 • سه شنبه, ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۲۱

  سرویس CyMonS و بهبود کیفیت آ‌ب‌های سطحی

  سرویس CyMonS و بهبود کیفیت آ‌ب‌های سطحی

  سرویس CyMonS مجموعه اطلاعاتی از چندین پارامتر کیفیت آب را در اختیار سازمان‌های مدیریت آب قرار می‌دهد...