جهاد کشاورزی (نشست سوم)
  • سومین نشست از سلسله جلسات معرفی توانمندی‌ها در حوزه کشاورزی

    سومین نشست از سلسله جلسات معرفی توانمندی‌ها در حوزه کشاورزی در روز شنبه مورخ 1400/03/08 در مرکز پایش وزارت جهاد کشاورزی با حضور جناب آقای دکتر آهنی از نمایندگان معرفی شده در جلسه قبل و تعدادی از کسب‌وکارهای فعال در این حوزه برگزار گردید...