ثبت تولید محتوا علمی و آموزشی
(حداکثر 2000 کاراکتر)
فایلهای مجاز doc, docx
(شامل کل مطلب، عنوان، چکیده، متن، عکس‌های داخل متن و مراجع)
فایلهای مجاز doc, docx
فایلهای مجاز .jpeg
فایلهای مجاز .jpeg
مراجع
پیگیری